Referat af generalforsamling i foreningen ”Mænd & Kræft M/K” den 30. januar 2020 på Dalgården, Rønnede.

 1. Valg af dirigent.

Jan-Ewald Hovmand blev valgt. Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt . Dirigenten forklarede også, at kun medlemmer,som havde betalt kontingent for 2020, var stemmeberettigede. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev forelagt af Alland Holm og blev godtaget med klappen af generalforsamlingen. Her er formandens beretning:

 Vi er i dag ca. 35 betalende medlemmer,

Vi har søgt, Velux fonden, og Statens Ældrepulje, og vi har modtaget henholdsvis kr. 10,000 fra Velux,og kr. 20,000 fra Statens Ældrepulje.

For de donerede penge har vi anskaffet en ny printer, som vi allerede har haft stor glæde af, og 2 Offices pakker, en til kassereren og en til formanden.

I det forløbne år har vi haft 6 bestyrelsesmøder, 5 bagekurser, 4 madkurser, som var fuldt besat. Derudover har vi haft en koraften, hvor vi var ca. 50

Så det er godt at tilmelde sig hurtigt, da det er efter først- til – mølle princippet, og der er begrænset plads på bage - og madkurserne.

Vi har også besøgt Tvedemose gartneri, hvor vi fik en rundvisning af hvordan champignoner bliver dyrket. Meget interessant og med efterfølgende foredrag af ejeren, som fortalte, hvordan gartnerriet blev grundlagt af hans forældre. Vi fik også kaffe og kage, som selvfølgelig var doneret af  Karisebageren.

Vi holdt ommerfest på Dalgården, hvor vi grillede og hyggede os, - vi var ca. 25 medlemmer.

Vi havde også en Fisketur, som gik til Helsingør. Der var desværre et par afbud på grund af sygdom, men det var det flotteste efterårsvejr, og vi havde en god dag på Øresund. Alle fik fangst på krogen, så alle havde enten sild eller  makreller med hjem,

Så har vi været på Køge Politi station  til rundvisning - også godt besat - med en rigtig god velformulerende Politiassistent, som fortalte om det forhøjede beredskab, vi har i dag i Danmark, Vi fik vist de nye udrykningskøretøjer og alt det nye udstyr, våben, knipler og celler, som vi også så indefra.

Desuden har vi deltaget i møderne her på Dalgården, hvor vi har været med til at præge udviklingen i huset til glæde for foreningslivet på Dalgården.

På bestyrelsens vegne.

 

 3. Regnskab og budget.

Kasserer Birthe Christensen gennemgik udgifter og indtægter for året 2019. Alle bilag er kontrolleret og godkendt af bilagskontrollanten.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver. Det blev pointeret, at regnskabet skal være underskrevet af formand, kasserer og bilagskontrollant.

4. Fastlæggelse af kontingent.

Det blev vedtaget at fortsætte med de samme kontingenter som hidtil:
150 kr for enkeltmedlemmer – 250 kr for familiemedlemsskab og 100 kr for passivt medlemskab.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet rettidige forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og en bilagskontrollant var på valg.
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlemmer: Alland Holm og Jan-Ewald Hovmand

Suppleanter : Ulla Skjelmose og Torben Jensen
Bilagskontrollant: Lone Jensen

 

Bestyrelsesmedlemmerne Birthe Christensen, Bente Jepsen og Jan Skjeldmose fortsætter.

7. Eventuelt.

Susanne Ulk fra Kræftens Bekæmpelse benyttede lejligheden til at give en række informationer. Generalforsamlingen for lokalforeningen afholds 20.02.2020 på Kultunariet i Haslev. Kræftbehandlingen i Danmark har indhentet de andre lande, men vi lever for usundt i DK – derfor ny kampagne: 10 – KAMPEN, kom ind i kampen.
3 retters middag og oplæg om lækker og sund mad.
Se www.cancer.dk/10-kampen
Landsindsamling søndag d. 29 marts.
Stafet for livet i Haslev 12-13 september på arealet bag det gamle seminarium.

Foredrag om ARV – 27. februar på Dalgården.

 Referat: Ole Schiermacher

Del siden