GF 2021

Mænd og Kræft m/k Faxe

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag d. 19. august 2021

Velkomst ved Alland, derefter gik vi over til generalforsamlingen, hvor 22 medlemmer deltog.

Dagsorden                         1. Valg af dirigent                                                                                                                          2. Formandens beretning                                                                                                              3. Regnskab og budget                                                                                                                   4. Fastlæggelse af kontingent

                                               5. Behandling af indkomne forslag

                                               6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                               7. Valg af 2 suppleanter

                                               8. Valg af bilagskontrollant

                                               9. Eventuelt

  1. Bestyrelsen foreslog Jan-Ewald Hovmand, vedtaget.                                                                            Jan-E. startede med at konstatere, generalforsamlingen for ulovlig, idet indkaldelse manglede 10 dage i at være lovlig. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i maj måned, men det var ikke muligt grundet COVID 19. Det er bestyrelsens holdning at denne generalforsamling afholdes for at komme videre. Det blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget at gå videre med generalforsamlingen.                                                                                                                                             
  2. Formandens/bestyrelsens beretning: Velkommen til vores generalforsamling. Vi har ikke kunnet samles før nu, på grund af COVID 19 og forsamlingsloftet. Så 2020 blev et anderledes år, end det vi havde planlagt. Vi nåede at afholde generalforsamling og foredrag om arveret, og derefter blev der lukket ned, vi fik kun to arrangementer gennemført. Vores sommer kultur sejltur Næstved – Karrebæksminde, vi var heldige med vejret. Det blev en strålende tur med godt humør. Og vores tur til Glænø, hvor Henrik viste rundt og fortalte om hans ide med økologi og opdræt af jerseykøer.                                                                                                                       Vi har på bestyrelsesmødet, nu hvor vi har kunnet forsamles, aftalt at bestyrelsen fortsætter uændret indtil generalforsamlingen i starten af 2022. Vi håber på, at vi kan gennemføre de sidste to arrangementer i år, et kursus med Pernille Kruse på Hylleholt Skole d. 4. oktober og et bage kursus med Karisebageren sidst på året. Beretningen blev godtaget.                                                                                                                                
  3. Årets regnskab blev gennemgået af Birthe Christensen iflg. bilag 1.                                             Årets overskud, kr. 31.093,68. Regnskabet er kontrolleret og godkendt.                  

                                                                      

  1. Kontingent for 2021  opkræves ikke.

 

  1. Ingen indkomne forslag

 

  1. ,7. og 8.: Alle fortsætter på de poster de har nu, indtil Generalforsamlingen i maj 2022

 

  1. 9.  Evt.: Susanne Ulk kom med en opfordring til at deltage i Stafet for livet, som afholdes  d. 11.-12. september 2021 i Haslev. Hun efterlyser flere hold, flere deltagere og flere fightere, som er personer, som går med gule veste, og som har eller har haft kræft. Fightere er kun lørdag. I år er der ingen stor fest, men en lys ceremoni. Det starter på Stationspladsen kl. 10.00 og i Gymnasieparken kl. 11.00

 

     

 

 

 

 

Medlemmerne blev af bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til ture, eller andre arrangementer. Følgende var på tale: Holmegård Glasværk, Besøg i Kræftens hus, Næstved med foredrag – kunne være om senfølger, Vingården Vesterhave, Fisketur fra Onsevig v/Nakskov eller måske Skælskør.

 

     Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet.

 

                                                                                                        Referent: Lone Jensen