Referat af generalforsamling i foreningen ”Mænd & Kræft M/K” den 31. januar 2019 på Dalgården, Rønnede.

 

1. Valg af dirigent.
Jan-Ewald Hovmand blev valgt. Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik dagsordenen.
Dirigenten foranstaltede også, at det blev kontrolleret hvor mange af de fremmødte, som var stemmeberettigede. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev forelagt af Alland Holm og blev godtaget med klappen af generalforsamlingen. Her er formandens beretning:

 

Vi er, dags dato ca. 20 betalende medlemmer.

På sidste generalforsamling den 31. maj blev jeg valgt som formand, efter Erik Molnit, som ønskede at stoppe, så det er kun 7 måneder jeg har fungeret.

Vi har haft nogen udfordring med kassererposten.  Marianne ønskede at træde af, som kasserer, men Asbo tilbød at overtage jobbet for et år, men på grund af nogle personlige forhold for Marianne, kunne det ikke lade sig gøre at overdrage kassererjobbet i 2018. Det har vist sig at være svært at finde en ny kasserer.

Vi blev enige om i bestyrelsen at lægge generalforsamlingen her i starten af året 2019, så den nye kasserer kunne starte fra begyndelsen af året. Vi har arbejdet med at finde en løsning, som vi håber generalforsamlingen kan tilslutte sig.

Vi har modtaget 20.000 kr. fra statens sociale pulje og 4.000 kr. fra Vaskerifonden.

På indkaldelsen til generalforsamlingen har vi vedlagt et forslag fra bestyrelsen. Det har vi trukket tilbage, da vi mener, vi har fået styr på foreningens problem.

I 2018 Startede vi med nytårskur, bage kursus, sommerfest, hos Bente, her havde vi en hyggelig sommeraften, hvor vi grillede vores medbragte bøffer og pølser.

Derudover havde vi et foredrag med Mick om hendes opvækst under krigen i Polen. Foredraget  samlede ca. 30 personer.

Derudover havde vi også arrangeret et madkursus i efteråret, men vi måtte desværre aflyse på grund af manglede tilslutning.

Det har vist sig, at nogle troede, at man tilmeldte sig alle kursusdage,

men hvis man kun kan deltage en dag, tilmelder man sig kun den ene dag.

Vi sluttede året af med Julefrokost her på Dalgården.

 

Formanden fik herefter Jan Skjelmose til at fortælle om kommende arrangementer:
bagekursus, besøg på Champignonfabrikken Tvedemosen, Politigården i Køge, sommerfest, madkursus, Gedser Røgeri og foredrag om sund mad og livsførelse.

 

3. Regnskab og budget.

Kasserer Marianne Grøndahl gennemgik udgifter og indtægter for året 2018. Alle bilag er kontrolleret og godkendt af bilagskontrollanten.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver. Det blev pointeret, at regnskabet skal være underskrevet af formand, kasserer og bilagskontrollant.
Dirigenten anmodede bestyrelsen om at udarbejde budget for 2019 snarest.

 

4. Fastlæggelse af kontingent.
Det blev vedtaget at fortsætte med de samme kontingenter som hidtil:
150 kr for enkeltmedlemmer – 250 kr for familiemedlemsskab og 100 kr for passivt medlemskab.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet rettidige forslag. Bestyrelsens forslag blev trukket tilbage.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og en bilagskontrollant var på valg.
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlemmer: Bente Jepsen, Jan Skjelmose og Bente Christensen

Suppleanter : Jan-Ewald Hovmand og Ulla Skjelmose
Bilagskontrollant: Ole Schiermacher

 

Formand Alland Holm og bestyrelsesmedlem Kirsten Molnit fortsætter.

 

NB: Bente Christensen har foreløbig accepteret et år, hvor hun vil være kasserer i bestyrelsen.

7. Eventuelt.
Susanne Ulk foreslog foredrag kendt fra Kæftens Bekæmpelse og nævnte, at lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse holder generalforsamling på Dalgården den 7. februar. Hun nævnte også, at der mangler frivillige ved Landsindsamling 7. april og at der afholdes Stafet for livet 21. – 22. september, hvor der også mangler frivillige.

 

 

 


Referat: Ole Schiermacher